sutculer.jpg
 
SÜTÇÜLER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
                Orman İşletme Müdürlüğümüz 01.03.1960 Tarihinde Sütçüler İlçesinin tamamı, Bucak, Eğirdir ve Serik İlçelerinin bir kısmını kapsayacak şekilde kurulmuş olup, Merkezi Sütçüler İlçesidir. İşletmemiz sınırlarında 1 İlçe Merkezi, 30 Köy mevcuttur.                                                                                                                                                
                 Halen Isparta İli Sütçüler, Eğirdir, Burdur İli Bucak ve Antalya İli Serik ilçelerinde 96.325,1 Ha Ormanlık, 28.888,4 Ha Orman dışı olmak üzere 125213,5 Ha.  sahada faaliyet göstermektedir. Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü, çok kırık bir arazi yapısına sahiptir. Kayalık ve kokurdanlık arazisi önemli yer tutmaktadır. İşletme hudutları dahilinde Karacaören barajı bulunmaktadır.         
 
 
 sutculerharita.jpg
                                                                                             
                  Müdürlüğümüz bünyesinde 6 adet Orman İşletme Şefliği, 1 Depo şefliği olmak üzere 7 Şefliği
bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizin Tamamının kuruluş merkezi Sütçüler İşletme Müdürlüğü merkezidir. Yine bu orman işletme şeflikleri ne bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
                 
                 TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:  Halen Isparta İli Sütçüler, Eğirdir, Burdur İli Bucak ve Antalya İli Serik ilçelerinde 96.325,1 Ha Ormanlık, 28.888,4 Ha Orman dışı olmak üzere 125213,5 Ha.  sahada faaliyet göstermektedir. Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü, çok kırık bir arazi yapısına sahiptir. Kayalık ve kokurdanlık arazisi önemli yer tutmaktadır. İşletme hudutları dahilinde Karacaören barajı bulunmaktadır.                                               
                 PERSONEL DURUMU: Sütçüler Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü,  6 işletme şefi, 1 sayman,1 avukat, 9 memur, 18 orman muhafaza memuru,50 daimi işçi, 43 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 129 personel çalışmaktadır.