isparta.jpg
ISPARTA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
             Isparta Orman İşletme Müdürlüğü 1967  yılında kurulmuş olup, Isparta  İli Merkez, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Senirkent ilçelerini kapsamaktadır. 239.509,6  Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 37’si (89791,5 Hektar) ormanlık​ alan, % 63’ nü 149718,1 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %51 ‘ i (46182,1 Hektar.) Normal Koru, %49’ u (43609,4) Bozuk Koru niteliğindedir.
 
 ispartaharita.jpg
            Müdürlüğümüz bünyesinde 3 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve 1 KDM şefliği olmak üzere 5 Şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden Isparta Orman İşletme Şefliği, ATM ve KDM şefliklerinin  kuruluş merkezi Isparta  il merkezi, Keçiborlu İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Keçiborlu, Senirkent İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Senirkent İlçeleridir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 5 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
              TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Isparta Orman İşletme Müdürlüğü; Akdeniz Bölgesi Göller Yöresinde yer  yer almaktadır. Doğudan Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, Batıdan Dinar  ve güneyden Burdur Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Isparta Orman İşletme Müdürlüğü , 30° 20’ 05” - 31° 33’ 14” Doğu Boylamları ile 37° 18’ 27” - 38° 30’ 31” Kuzey  Enlemleri arasında yer almaktadır. Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Kışları serin ve yağışlı yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir.[3] Çevresindeki göllerin iklim üzerinde önemli etkisi vardır. Yağışların büyük bir bölümü kış ve ilkbahar aylarında düşmektedir
 
              PERSONEL DURUMU: Isparta Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 müdür yardımcısı, 3 işletme şefi, 1ATM şefi, 1 KDM şefi, 2 mühendis, 1 sayman,  38  memur, 15 orman muhafaza memuru,51   daimi işçi, 37 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 152 personel çalışmaktadır.
 
 
​​​