golhisar.jpg 

GÖLHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
              Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü 1966 yılında kurulmuş olup, Burdur İli Tefenni, Karamanlı, Çavdır, Altınyayla ve Gölhisar ilçelerini kapsamaktadır. 204.503,3 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 43’ünü (88.174,6 Hektar) ormanlık​ alan, % 57’ sini (116.329,7 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %54 ‘ü (55.515,2 Hektar.) Verimli Orman, %46’sı   (32.659,4 Hektar) Bozuk Orman niteliğindedir.
Gölihisar Harita.JPG 
              Müdürlüğümüz bünyesinde 5 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği 1 KDM şefliği, 1 Fidanlık Şefliği, 1 Depo Şefliği olmak üzere 9 Şeflik bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden Gölhisar, Gölova ve İbecik Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Gölhisar ilçesidir. Tefenni İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Tefenni ilçesi, Dirmil İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Altınyayla ilçesidir. Gölhisar Fidanlık Şefliğimiz merkeze 7 Km. mesafede olup, rakımı 1360 m'dir. Yine Orman İşletme Şefliklerimize bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 5 adet Toplu Koruma Merkezi bulunmaktadır.
              TOPOGRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Akdeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Burdur ile Korkuteli, Kuzeyden Burdur, Batıdan Acıpayam ile Çameli ve güneyden Kemer ile Fethiye Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü ,  29° 58’ 04” - 29° 26’ 12”  Doğu Boylamları ile 37° 28’ 18” - 36° 48’ 11” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
           PERSONEL DURUMU:  Gölhisar  Orman  İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 5 İşletme Şefi, 1 ATM şefi, 1 KDM şefi,  1 Fidanlık Şefl, 1 Depo Şefi, 1 Sayman,  12 Memur, 14 Orman Muhafaza Memuru, 19 daimi işçi, 40 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 96 personel çalışmaktadır.
​​