eğirdr.jpg
 
EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
             Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü 1937 yılında kurulmuş olup, Isparta İli Eğirdir İlçesi Merkez, Aksu, Gelendost, Yenişarbademli, Yalvaç ve Şarkîkaraağaç ilçelerini kapsamaktadır. 482.277,0 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 39,9’nu (192.655,0 Hektar) ormanlık​ alan, % 41,1’ sini 289.622 Hektar  açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %36,17‘si (69.687,6 Hektar) Normal Koru, %60,63’ü  (116.812,4 Hektar) Bozuk Koru, %3,2’si (6.155,0 Hektar) baltalık niteliğindedir.
 
 
 egrdrsef.jpg

             Müdürlüğümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve 1 KDM şefliği olmak üzere 10 Şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden Y.Gökdere, A.Gökdere ve Eğirdir Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Eğirdir ilçe merkezi, Şarkikaraağaç İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Ş.Karaağaç İlçe merkezi, Yalvaç İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Yalvaç İlçe merkezi, Pazarköy, Kuzukulağı ve Aksu-Avşar Şefliklerinin kuruluş merkezi Aksu İlçe merkezidir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 9 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
            TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Akdeniz bölümünün iç kısmında Göller Yöresinde yer almaktadır. Doğudan Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Konya ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüleri ile komşudur. Kuzeyden Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Batıda Isparta, Burdur ve Bucak Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Güneyden Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, 30° 41’ 16” - 31° 33’ 24” Doğu Boylamları ile 37° 58’ 46” - 38° 30’ 25” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
 
            PERSONEL DURUMU: Eğirdir Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü,  7 İşletme şefi, 1 ATM şefi, 1 KDM şefi, , 1 sayman,  21 memur, 28 orman muhafaza memuru,  1 4/C kadrosunda memur, 53 daimi işçi, 52 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 166 personel çalışmaktadır.