dinaroim.jpg 

DİNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
        Dinar Orman İşletme Müdürlüğü 01.11.2011 yılında kurulmuştur. Afyonkarahisar iline bağlı; Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler İlçelerini kapsamaktadır. 215.540 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 24’ünü (51.140 Hektar) ormanlık​ alan, % 76’ sini 164.400 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 44’ ü (22.693 Hektar.) Normal Koru,  % 56’si  (28.447) Bozuk Koru niteliğindedir. Müdürlüğümüz bünyesinde 3 adet Orman İşletme Şefliği, bulunmaktadır. 
 
 
dinarseflik.jpg
           İşletme Şefliklerimizden  Dinar Orman işletme Şefliği ve Başmakçı İşletme Şefliği Dinar İlçe merkezinde, Dazkırı İşletme Şefliği ise Dazkırı İlçe merkezinde kurulmuştur. Yine bu Orman İşletme Şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 3 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
            TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:  Dinar Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Akdeniz  bölümünün iç kısmı ile Ege Bölgesinin  Güneybatısında yer almaktadır. Doğudan Isparta, Güney doğuda Burdur,  güneybatı ve batısında Cal, kuzeybatı ve kuzeyinde  Afyonkarahisar Orman İşletme Şefliklerine komşudur. Dinar  Orman İşletme Müdürlüğü 29° 40’ 15” - 30° 37’ 29” Doğu Boylamları ile 37° 45’ 29” - 38° 22’ 04” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Dinar  Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz  ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
 
            PERSONEL DURUMU: Dinar  Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 3 İşletme şefi, 1 sayman,  9 memur, 8 orman muhafaza memuru,  , 11 daimi işçi, 30 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 64 personel çalışmaktadır.