burdur.jpg
 
BURDUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
            Burdur Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, Burdur İli Merkez, Ağlasun, Çeltikçi, Kemer ve Yeşilova ilçelerini kapsamaktadır. 352.887,3 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 41’ni (145.973,3 Hektar) ormanlık​ alan, % 59’ unu (206.914,0 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %56 ‘ sı (82.392,0 Hektar.) Normal Koru, %44’ ü  (63.581,3) Bozuk Koru niteliğindedir.
 
 BURDUR İŞL MÜD ŞEFL.jpg

 
             Müdürlüğümüz bünyesinde 5 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve 1 KDM şefliği olmak üzere 7 Şeflik bulunmaktadır.  İşletme Şefliklerimizden Burdur ve Çamoluk Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Burdur il merkezi, Ağlasun İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Ağlasun, Kemer İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Kemer, Yeşilova Orman İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Yeşilova İlçeleridir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 5 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
            TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Burdur Orman İşletme Müdürlüğü; Akdeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Isparta ve Eğirdir, Kuzeyden Dinar ve Acıpayam, , Batıdan Gölhisar ve güneyden Bucak ve Korkuteli Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Burdur Orman İşletme Müdürlüğü , 30° 46’ 56” - 29° 30’ 40” Doğu Boylamları ile 37° 50’ 08” - 37° 11’ 19” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Burdur Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak akdeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
 
             PERSONEL DURUMU: Burdur Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 müdür yardımcısı, 5 işletme şefi, 1 ATM şefi, 1 KDM şefi, 2 mühendis, 1 avukat, 1 sayman,  16 diğer  memur, 19 orman muhafaza memuru,   44 daimi işçi, 40 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 133 personel çalışmaktadır.