bucak.jpg
BUCAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Bucak Orman İşletme Müdürlüğü 1966 yılında kurulmuş olup, Bucak İlçesi ile Çeltikçi İlçesi’nin Çebiş ve Bağsaray Köylerini kapsamaktadır. 141.145,4 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 69,35’i (97.886,5 Hektar) ormanlık alan, % 30,65’i 43.258,8 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %61 ‘ u (59.065,7 Hektar.) Normal Koru, %39’ i (38.829,8 ha) Bozuk Koru niteliğindedir.
 
Müdürlüğümüz bünyesinde 6 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve 1 adet KDM şefliği ve 1 adet Depo Şefliği olmak üzere 9 Şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezi Bucak İlçe Merkezidir. Bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla 6 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
bucakharita.jpg

TOPOGRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Korkuteli, Sütçüler, Burdur ve Serik İşletmelerine komşudur. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, 300 16’ 06”-300 50’ 55” Doğu Boylamları ile 370 12’ 16”-370 34’ 22” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
PERSONEL DURUMU: Bucak Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 müdür yardımcısı, 6 işletme şefi, 1 ATM şefi, 1 KDM şefi, 1 Depo Şefi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 1 sayman, 1 sözleşmeli avukat, 8 memur, 3 hizmetli, 19 orman muhafaza memuru, 65 daimi işçi, 53 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 164 personel çalışmaktadır.İşletmemiz, 370 12’ 16”-370 34’ 22” kuzey enlemleri ile 300 16’ 06”-300 50’ 55” doğu boylamları arasında yer almaktadır.