Ekler
  
  
Metin
  
Ülkemizde 10.000 fazla mantar türü bulunduğunu biliyor muydunuz.
  
Ülkemiz ormanlarında yılda 40 milyon ton civarında oksijen üretildiğini biliyor muydunuz.
  
100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksidi yok eder.
 
  
Arıcılara destek olmak ve organik gıda üretimine teşvik etmek gayesiyle bal ormanı tesislerinin kurulmuştur.
  
Ormanların insanların ruh ve beden sağlığı üzerine olan olumlu etkileri de küçümsenemeyecek düzeyde önemlidir. Şehir ormanlarının insanlara sağladığı sosyal ve psikolojik işlevleri; açık alanda egzersiz yapma, bedensel ve ruhsal dinlenme, sosyal çevre edinme, betonlaşmış ev ve iş ortamından uzakta kendini daha özgür ve daha araştırmacı hissederek doğa hakkında pek çok şeyi öğrenme ve keşfetme olarak sıralayabiliriz.
 
Ülkemizde de şehirleşme ile birlikte özellikle şehir halkının şehir yakınlarındaki ormanlık alanlara olan talebi artmıştır. Bu talebin karşılanması gayesiyle Genel Müdürlüğümüz "Şehir Ormanı Projesi"ni halkımızın hizmetine sunmuştur.
  
Zararlı böcek türlerine karşı her yıl ortalama 600 bin hektar alanda mücadele yapılmaktadır.
52 adet laboratuvar ile biyolojik mücadeleye öncelik verilmektedir.
  
Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediği düşüncesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonunun (FAO) çabalarıyla,  21 Mart pek çok ülke tarafından kuzey yarım küresinde ilkbaharın, güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul edilmiş ve “Dünya Ormancılık Günü” olarak kutlanması teşvik edilmiştir. Ülkemizde 1975 yılından itibaren 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ın içinde olduğu hafta da “Orman Haftası”  olarak kutlanmaktadır.
Uzun yıllar bu şekilde (gayrı resmi olarak) kutlanmakta olan 21 Mart, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin  28 Kasım 2012 tarihinde almış olduğu kararla tüm dünyada 21 Mart gününü “Uluslararası Ormancılık Günü” olarak ilan etmiştir. 21 Mart Günü, üye ülkelerde kutlanacak ve tüm orman tiplerinin önemi konusunda kamuoyunun farkındalığı artırılacaktır.
  
Tüm Avrupa’da 10 bin bitki türü bulunmasına rağmen Ülkemizde 11 binden fazla bitki türü olup, biyolojik çeşitlilik bütün unsurlarıyla birlikte amenajman planlarına entegre edilmeye başlanmıştır.
  
Ülkemizde bütün ormanlar, ekonomik, koruyucu ve çevresel orman fonksiyonları kullanılarak Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlamasına göre uluslararası sözleşmeler çerçevesinde katılımcı yaklaşımla coğrafi bilgi sistemleriyle elektronik ortamda planlanmakta ve yenilenmektedir.
  
Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla başlayan 5 Yıllık Kalkınma Planları döneminden itibaren 1963-1972 yılları arasında sektörel bazda tüm ülkeyi planlayan tek kurum Orman Genel Müdürlüğü olmuştur.
  
Ülkemiz orman alanının yanında ormanlarımızın serveti ve artımı da artmaktadır. Ormanlarımızın toplam serveti 1972 yılında 936 milyon m3 iken 2012 yılında 1,5 milyar m3 olmuştur. Ormanlarımızın yıllık artımı ise 1972 yılında 28 milyon m3 iken 2012 yılında 42 milyon m3 olmuştur.